Produkty

Panasonic
 Prenosné telefóny
 Tradičné stolové telefóny
 SIP telefóny bezdrôtové
 SIP telefóny stolové
 Konferenčné telefóny
 SIP komunikačný server
 Pobočkové ústredne
 Systémové telefóny
 Systémové IP telefóny
 Video-Intercom
 VIDEO-komunikácia
 Sieťové IP kamery
 Data-video projektory
 Profesionálne displeje
 Prezentačné tabule
 Multifunkčné tlačiarne
 Telefaxové prístroje
 Skenery dokumentov
 Spotrebný materiál
Gigaset 
 Gigaset
 Gigaset ISDN
 Gigaset / Euroset
 Gigaset Intercom
 Profiset
 Topcom
 Grundig
 Sagemcom
 
 Philips / PicoPix
 
 poly  (ex Plantronics)
  Služby

 Montáž a servis ústrední   Panasonic, servis telekomunikačných výrobkov Panasonic a Gigaset viac ...

  Internet
 T-Com
 Benestra
 

Produktový list IQRC:

Produktový list na stiahnutie

Centrálne riadená bezdrôtová zónová regulácia vykurovacích systémov

Systém IQRC je vyvinutý pre bezdrôtovú reguláciu vykurovania a automatizáciu budov.
Dokáže ovládať viac ako 1000 koncových zariadení - bezdrôtové termostatické hlavice, regulátory, teplotné snímače, spínacie jednotky, elektrické radiátory a pod.

Vďaka tejto výhode nachádza systém IQRC uplatnenie aj pri regulácii vykurovania rozľahlých objektov, ako sú školy, nemocnice, hotely, administratívne budovy.

Kľúčové atribúty systému IQRC

Zlatá medaila Aquatherm 2012 Nitra

Aplikácia úsporného regulačného systému dokáže ušetriť desiatky percent
na vykurovacích nákladoch a návratnosť investície je veľmi rýchla.

Systém IQRC bol ocenený zlatou medailou za najlepší exponát
na odbornom veľtrhu Aquatherm 2012 v Nitre.

Kľúčové atribúty systému IQRC:

Kľúčové atribúty systému IQRCBezdrôtové riešenie

Vďaka bezdrôtovej koncepcii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Takmer čistá montáž nevyžaduje stavebné úpravy interiéru a dá sa realizovať popri bežnej prevádzke v budove. Na prenos dát sa používa energeticky nenáročná komunikačná platforma ZigBee.

Kľúčové atribúty systému IQRCZónová regulácia

Zónová regulácia vykurovania budov umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach. Žiadny iný typ regulácie nedokáže tak efektívne dávkovať tepelnú energiu do jednotlivých častí budovy.

Kľúčové atribúty systému IQRCKontrola spotreby

Systém IQRC umožňuje bezdrôtové monitorovanie dosiahnutých teplôt vo všetkých miestnostiach, ktoré sú osadené prvkami IQRC. Majiteľom a správcom objektov tak poskytuje neoceniteľné a vždy aktuálne informácie o hospodárení s teplom v budove.

Kľúčové atribúty systému IQRCÚspora energie

Systém IQRC má potenciál ušetriť budovám desiatky percent na vykurovaní. Možnosti centrálnej kontroly regulácie vykurovania a prehľad o nastavených a skutočných teplotách sú najúčinnejším nástrojom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Kľúčové atribúty systému IQRCCentrálne riadenie

Systém IQRC umožňuje bezdrôtovo ovládať vykurovanie všetkých miestností centrálne. Po pripojení centrálnej jednotky na internet dokáže správca vykurovacieho systému budovu kontrolovať aj na diaľku (PC, Tablet, Smartphone).

Kľúčové atribúty systému IQRCAutomatizácia a komfort

IQRC je neoceniteľným pomocníkom pri riadení vykurovacích systémov vo všetkých typoch budov. Výhody automatizácie zabezpečujú správcom systému ideálny užívateľský komfort a optimalizujú ich pracovný čas.

Kľúčové atribúty systému IQRCTepelná pohoda

IQRC prvky, vybavené technológiou na presné snímanie teploty, dokážu v kombinácii s inteligentnou reguláciou zabezpečiť pre každého optimálnu tepelnú pohodu. Stačí len nastaviť požadované teploty.

Kľúčové atribúty systému IQRCŽivotné prostredie

IQRC optimalizuje spotrebu energií na vykurovanie a priamo tak prispieva v boji proti globálnemu otepľovaniu. Priaznivý dopad na životné prostredie sa okrem nižšej produkcie CO2 prejavuje aj šetrením neobnoviteľných prírodných zdrojov.

 
Komponenty systému IQRC

Centrálna riadiaca jednotka IQRCCentrálna riadiaca jednotka

Hlavnou funkciou centrálnej jednotky je koordinácia celého systému. Zabezpečuje spoľahlivú bezdrôtovú distribúciu nastavených režimov do jednotlivých zón regulovaného objektu. Pracuje na základe obojsmernej komunikácie a spätne zbiera všetky informácie o aktuálnom stave systému.
Ak sa nevyžaduje sledovanie skutočných teplôt a ostaných parametrov v kontrolovaných miestnostiach v ON-LINE režime, počítač nie je k ďalšej prevádzke systému IQRC potrebný
.

 

Termostatické hlavice systému IQRCTermostatická hlavica

Pracuje podľa definovaného časovo-teplotného programu. Hlavica je bezdrôtovo ovládaná, napájaná batériami. Reguluje teplotu v miestnosti tak, že proporcionálne otvára a zatvára termostatický ventil na radiátore. Je programovateľná a bezdrôtovo riadená z centrálnej riadiacej jednotky alebo regulačnej jednotky.
Termostatická hlavica je vybavená vlastným snímačom teploty, ktorý sa využíva v prípade, že sa v miestnosti nenachádza externý snímač teploty, alebo regulačná jednotka
.

 

Regulačná jednotka s LCDRegulačná jednotka

Regulačná jednotka meria teplotu v miestnosti a riadi bezdrôtové termostatické hlavice. Je vybavená prehľadným LCD displejom, ktorý poskytuje všetky užitočné informácie o aktuálnom nastavení. V prípade, že užívateľovi nevyhovuje centrálne nastavená teplota, môže si na regulačnej jednotke manuálne zmeniť nastavenie podľa potreby. Regulačná jednotka je vhodná aj na reguláciu elektrického podlahového kúrenia a elektrických radiátorov.
Správca systému môže obmedziť alebo zakázať zasahovanie do centrálne nastaveného vykurovacieho programu prostredníctvom regulačnej jednotky.

 

Opakovač signálu pre systém IQRCRouter - opakovač signálu

Router zabezpečuje spoľahlivé pokrytie signálom v miestach, kde nie je priame bezdrôtové spojenie medzi jednotlivými prvkami systému IQRC. Jeho použitie umožňuje aplikovať regulačný systém aj v rozľahlých budovách.

 

Snímač teploty systému IQRCSnímač teploty

Snímač teploty je zodpovedný za neskreslené meranie priestorovej teploty v zadefinovanej zóne. Je vhodný pre použitie v kombinácii s bezdrôtovou
termostatickou hlavicou alebo regulačnou jednotkou.

 

Ovládací softvér systému IQRC

Softvér a ovládanie

Softvér IQRC je moderný program, ktorý spoločne s centrálnou riadiacou jednotkou slúži k riadeniu bezdrôtového systému na reguláciu vykurovania. Je prispôsobený na časovo teplotné programovanie a správu vykurovacích zariadení. Okrem toho dokáže získavať štatistické informácie o teplotách v jednotlivých miestnostiach. Je kompatibilný s operačnými systémami Microsoft.

Predchádzajúca stránka