Produkty

Panasonic
 Prenosné telefóny
 Tradičné stolové telefóny
 SIP telefóny bezdrôtové
 SIP telefóny stolové
 Konferenčné telefóny
 SIP komunikačný server
 Pobočkové ústredne
 Systémové telefóny
 Systémové IP telefóny
 Video-Intercom
 VIDEO-komunikácia
 Sieťové IP kamery
 Data-video projektory
 Profesionálne displeje
 Prezentačné tabule
 Multifunkčné tlačiarne
 Telefaxové prístroje
 Skenery dokumentov
 Spotrebný materiál
Gigaset 
 Gigaset
 Gigaset ISDN
 Gigaset / Euroset
 Gigaset Intercom
 Profiset
 Topcom
 Grundig
 Sagemcom
 
 Philips / PicoPix
 
 poly  (ex Plantronics)
  Služby

 Montáž a servis ústrední   Panasonic, servis telekomunikačných výrobkov Panasonic a Gigaset viac ...

  Internet
 T-Com
 BENESTRA
 

Sieťový komunikačný server s prioritou IP telefónie

Podnikový komunikačný server Panasonic KX-NS1000 je založený na inovatívnej technológii SIP.

Umožňuje vytvorenie optimálnej zostavy pre každého klienta podľa jeho aktuálnych potrieb
tak z pohľadu úvodnej kapacity, ako aj z pohľadu požadovaných služieb.

Jeho modulárna koncepcia šetrí náklady a súčasne chráni výdaje investora. Už pri úvodnej
investícii získa výkonný komunikačný server pričom výdavky na rozširovanie či spájanie
vzdialených lokalít do zjednoteného systému môže riadiť postupne
v súlade s potenciálom rastu spoločnosti.

Okrem pokrokovej SIP platformy spätne podporuje aj tradičnú analógovú a ISDN komunikáciu.

Š t a n d a r d n ý   s o r t i m e n t   /  komplexné riešenia

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

školený technik - špecialista

SIP komunikačný server Panasonic KX-NS1000

KX-NS1000

Pripravený pre budúcnosť.SIP komunikačný server jednotnej komunikácie
s kapacitou do 640 SIP telefónov.

Škálovateľnosť:

 • zapojením viac jednotiek NS1000 do jednotnej komunikačnej siete "One-look" celková kapacita systému
  sa môže rozšíriť do počtu 1000 SIP telefónov.

Sieťové spojenie:

 • využitím siete "One-look" umožňuje integrovať do jedného systému až 16 vzdialených lokalít
  vrátane systémov KX-NS500/700 s ich rozširujúcimi modulmi KX-NS520/720,
 • prostredníctvom protokolu QSIG alebo siete VoIP (H.323) je možné zapojiť do jednotného komunikačného systému
  IP ústredne Panasonic KX-NCP500/1000 a KX-TDE100/200/600,
 • implementáciou modulov "Legacy Gateway" server NS1000 dokáže riadiť a využiť aj existujúcu infraštruktúru
  analógových klapiek pobočkových ústrední Panasonic KX-TDA100/200/600, KX-TDE100/200/600 a KX-NCP500/1000.

Bezpečnosť:

 • v prípade výpadku redundantný záložný komunikačný server automaticky preberá kontrolu nad systémom.

Mobilita:

 • integrácia lokálnej aj vzdialenej siete prenosných DECT telefónov,
 • aktivácia simultánneho vyzváňania GSM telefónov priradených ku klapkám klienta.

Efektivita:

 • integrovaná hlasová pošta s kapacitou do 120 minút (rozšíriteľná až do 1000 hodín),
 • voľná licencia softvérovej aplikácie Communication Assistant Basic Express pre všetkých klientov,
 • integrácia e-mail notifikácie, podpora protokolu IMAP4 (napr. aj pre Microsoft Outlook),
 • voliteľná podpora tradičných analógových alebo ISDN vstupov a analógových klapiek,
 • ďalšie voliteľné doplnky: dverový telefón, otváranie elektomagnetickej zámky, fax server.

Perspektíva:

 • implementácia CRM aplikácií tretích strán,
 • priama podpora CTI modulov spoločnosti Poltys.

Produktový list KX-NS1000 na stiahnutie: Produktový list KX-NS1000 na stiahnutie Technické údaje systému KX-NS1000: Technické vlastnosti systému KX-NS1000 na stiahnutie

Telefóny spolupracujúce s komunikačným serverom KX-NS1000

Séria KX-NT3xx pre použitie v kanceláriách, na recepcii a pre spojovateľky:

Prehľad systémových IP telefónov Panasonic série KX-NT3xx

Séria KX-UT1xx pre všeobecné použitie a modely KX-UT248, KX-UT670 pre pokročilé aplikácie:

Prehľad telefónov Panasonic série KX-UTxxx

Séria prenosných DECT telefónov pre zvýšenie mobility:

Prehľad prenosných telefónov Panasonic pre použitie v lokálnej DECT sieti

Predchádzajúca stránka