Produkty

Panasonic
 Prenosné telefóny
 Tradičné stolové telefóny
 SIP telefóny bezdrôtové
 SIP telefóny stolové
 Konferenčné telefóny
 SIP komunikačný server
 Pobočkové ústredne
 Systémové telefóny
 Systémové IP telefóny
 Video-Intercom
 VIDEO-komunikácia
 Sieťové IP kamery
 Data-video projektory
 Profesionálne displeje
 Prezentačné tabule
 Multifunkčné tlačiarne
 Telefaxové prístroje
 Skenery dokumentov
 Spotrebný materiál
Gigaset 
 Gigaset
 Gigaset ISDN
 Gigaset / Euroset
 Gigaset Intercom
 Profiset
 Topcom
 Grundig
 Sagemcom
 
 Philips / PicoPix
 
 poly  (ex Plantronics)
  Služby

 Montáž a servis ústrední   Panasonic, servis telekomunikačných výrobkov Panasonic a Gigaset viac ...

  Internet
 T-Com
 BENESTRA
 

Vstup do archívu SIP/DECT

(modely do roku 2015)

 

Bezdrôtové DECT SIP telefóny pre IP telefóniu
Odkaz na stránku výrobcu: SIP telefóny Panasonic

Spoľahlivosť a podpora širokopásmového kodeku G.722 pre čistý zvuk vo vysokej kvalite.
Jednoduchá inštalácia a rozmanitosť pri voľbe optimálnej konfigurácie za prijateľnú cenu.

Uvedené atribúty sú príznačné pre rodinu bezdrôtových telefónov Panasonic KX-TGP600,
ktorá je ideálnou voľbou pre firmy a organizácie do 8 účastníkov,
ktoré sa rozhodli pre implementáciu VoIP telefónie.

Š t a n d a r d n ý   s o r t i m e n t   /  z kategórie produktov:

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n y   p r o j e k t o v é :   n a   v y ž i a d a n i e 

spelex@spelex.sk

 

administrátor IT / siete LAN

KX-TGP600 - bezdrôtový SIP DECT telefón Panasonic

KX-TGP600CE

 • Bezdrôtový SIP (ver.2) DECT telefón s prenosným slúchadlom,
 • oddelená DECT základňa a samostatná nabíjačka prenosnej jednotky,
 • podsvietený farebný displej 1,8",
 • možnosť prihlásenia do 8 bezdrôtových staníc / základňa (vrátane KX-UDT121/131),
 • registrácia až do 8 SIP účtov VoIP operátorov,
 • do 8 simultánnych hovorov s kodekmi v štandardnej kvalite hlasu,
  do 4 simultánnych hovorov so širokopásmovými kodekmi v HD kvalite
  (podľa počtu voliteľných staníc pripojených k základni),
 • 3-stranné konferenčné hovory (max. 2 konferencie súčasne),
 • telefónny zoznam na 500 čísel,
 • pamäť na 20 čísel prichádzajúcich a 20 čísel odchádzajúcich hovorov,
 • 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu,
 • podporované kodeky: G.722/ G.722.2 (wideband) / G.711a-law/ G.711μ-law/ G.729a,
 • certifikácia pre UC aplikácie Digium/ Asterisk a Broadsoft/ BroadWorks, RFC 3261.

 cena: 115,00 € bez DPH

 cena: 138,00 € s DPH

Panasonic KX-TPA60 - prídavné prenosné slúchadlo pre SIP DECT telefóny

KX-TPA60CE

 • Prídavné prenosné slúchadlo k bezdrôtovému SIP DECT telefónu
  Panasonic KX-TGP600CE, vrátane samostatne stojacej nabíjačky,
 • plne duplexné hlasité telefonovanie, 6 úrovní regulácie hlasitosti,
 • podsvietený farebný displej 1,8",
 • 3 aktívne "soft" tlačidlá,
 • telefónny zoznam na 500 čísel,
 • pamäť na posledných 20 volaných čísel a 20 prichádzajúcich hovorov,
 • konektor 2,5 mm pre náhlavnú súpravu,
 • individuálne tóny zvonenia pre každé slúchadlo.

 cena:   82,00 € bez DPH

 cena:   98,40 € s DPH

KX-TPA65 - bezdrôtový stolový SIP telefón Panasonic

KX-TPA65CE

 • Bezdrôtový stolový SIP telefón k SIP DECT systému KX-TGP600CE,
 • jednoduchá inštalácia bez dodatočnej kabeláže,
 • plne duplexné hlasité telefonovanie, 8 úrovní regulácie hlasitosti,
 • HD Voice (G.722) - širokopásmový, mimoriadne čistý, akusticky príjemný zvuk,
 • podsvietený farebný displej 1,8",
 • 3 aktívne "soft" tlačidlá,
 • telefónny zoznam na 500 čísel, 
 • pamäť na posledných 20 volaných čísel a 20 prichádzajúcich hovorov,
 • konektor 2,5 mm pre náhlavnú súpravu,
 • individuálne tóny zvonenia pre každú stanicu,
 • napájanie cez zdroj 230V (súčasť balenia).

 cena:  115,00 € bez DPH

 cena:  138,00 € s DPH

čierne alebo biele
prevedenie

Panasonic KX-TPA68 - bezdrôtový stolový SIP telefón Panasonic

KX-TPA68CE

 • Komfortný bezdrôtový stolový SIP telefón k SIP DECT systému KX-TGP600CE,
 • jednoduchá inštalácia bez dodatočnej kabeláže,
 • plne duplexné hlasité telefonovanie, 8 úrovní regulácie hlasitosti,
 • HD Voice (G.722) - širokopásmový, mimoriadne čistý, akusticky príjemný zvuk,
 • podsvietený farebný displej 3,5" (320 x 240 pxl),
 • 4 aktívne "soft" tlačidlá,
 • 3x 6 programovateľných tlačidiel s LED signalizáciou s aktívnym LCD popisom,
 • telefónny zoznam na 500 čísel, 
 • pamäť na posledných 20 volaných čísel a 20 prichádzajúcich hovorov,
 • konektor 2,5 mm pre náhlavnú súpravu,
 • individuálne tóny zvonenia pre každú stanicu,
 • napájanie cez zdroj 230V (súčasť balenia).

 cena:  185,00 € bez DPH

 cena:  222,00 € s DPH

Panasonic KX-A406 - opakovač signálu pre DECT telefóny

KX-A406CE

 • Voliteľný opakovač (repeater) pre predlženie dosahu DECT signálu
  k bezdrôtovým staniciam systému KX-TGP600CE,
 • predlžuje dosah signálu o 50 až 100 metrov (podľa hrúbky stien a charakteru stavby),
 • možnosť prihlásenia max. 6 opakovačov / základňa,
 • 3 opakovače môžu byť zapojené do jedného radu (kaskádovito),
 • pri priamom zapojení na základňu obslúži 4 simultánne hovory.

 cena: 146,00 € bez DPHH

 cena: 175,20 € s DPH

Bezdrôtový viacbunkový SIP / DECT systém

Bezdrôtový SIP / DECT systém Panasonic KX-UDS / KX-UDT prináša do podnikovej
telefónnej siete čistý hlas, vysoký komfort a mobilitu pre voľný pohyb.

Riešenie je koncipované na princípe modulárnej výstavby bunkových staníc štandardu DECT
podľa potreby pokrytia celého objektu alebo iba pre časť požadovaných priestorov.
Komunikácia medzi základňovými stanicami a poskytovateľmi hlasových služieb
je založená na inovatívnej technológii SIP.

Jeho modulárna koncepcia umožňuje vytvorenie úvodnej zostavy podľa aktuálnych potrieb
používateľa, ale súčasne so zohľadnením potenciálu pre budúce rozširovanie.

Otvorený systém KX-UDS / KX-UDT môže byť implementovaný pre architektúru nezávislú od servera
SIP alebo ho možno integrovať do podnikového komunikačného servra Panasonic KX-NS1000.

S O R T I M E N T   n a   o b j e d n á v k u

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

školený technik - špecialista

Bezdrôtová SIP DECT základňová stanica Panasonic KX-UDS124

KX-UDS124

 • 4-kanálová širokopásmová základňová stanica DECT,
 • podpora 4 súčasných hovorov s hlasom vo vysokom HD rozlíšení (G.722) ,
 • integrácia až do 128 základňových staníc
  (max. 32 v jednej vzduchom synchronizovanej skupine),
 • registrácia až do 255 telefónov,
 • synchronizácia vzduchom,
 • šifrovanie DECT,
 • podporované kodeky: G.711a-law / G.711μ-law / G.722 (wideband) /
  G.729a / G.726 (32K),
 • certifikácia pre UC aplikácie Digium Asterisk, SwitchVox, Broadsoft Broadworks, Panasonic KX-NS1000, RFC 3261,
 • podpora VLAN,
 • napájanie PoE alebo cez voliteľný zdroj.

Prenosné slúchadlo Panasonic KX-UDT111 pre SIP / DECT systém

KX-UDT111

 • Komfortné prenosné slúchadlo pre SIP / DECT systém KX-UDS,
 • vrátane samostatne stojacej nabíjačky,
 • farebný TFT displej 1,8",
 • 2 SIP účty / slúchadlo,
 • vibračné vyzváňanie,
 • 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu,
 • telefónny zoznam na 500 záznamov,
 • pamäť na posledných 20 prichádzajúcich a 20 volaných čísel.

Prenosné slúchadlo Panasonic KX-UDT121 pre SIP / DECT systém

KX-UDT121

 • Malé a ľahké podpora Bluetooth náhlavnej súpravy,
 • vrátane samostatne stojacej nabíjačky,
 • farebný TFT displej 1,8",
 • 2 SIP účty / slúchadlo,
 • 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu,
 • telefónny zoznam na 500 záznamov,
 • pamäť na posledných 20 prichádzajúcich a 20 volaných čísel.

Odolné renosné slúchadlo Panasonic KX-UDT131 pre SIP / DECT systém

KX-UDT131

 • Odolné prenosné slúchadlo pre SIP / DECT systém KX-UDS a pre KX-TGP600,
 • robustná konštrukciaa s ochranou podľa špecifikácie IP65,
 • podpora Bluetooth náhlavnej súpravy,
 • vrátane samostatne stojacej nabíjačky,
 • farebný TFT displej 1,8",
 • 2 SIP účty / slúchadlo,,
 • vibračné vyzváňanie,
 • telefónny zoznam na 500 záznamov,
 • pamäť na posledných 20 prichádzajúcich a 20 volaných čísel.

    Predchádzajúca stránka»»