Produkty

Panasonic
 Prenosné telefóny
 Tradičné stolové telefóny
 SIP telefóny bezdrôtové
 SIP telefóny stolové
 Konferenčné telefóny
 SIP komunikačný server
 Pobočkové ústredne
 Systémové telefóny
 Systémové IP telefóny
 Video-Intercom
 VIDEO-komunikácia
 Sieťové IP kamery
 Data-video projektory
 Profesionálne displeje
 Prezentačné tabule
 Multifunkčné tlačiarne
 Telefaxové prístroje
 Skenery dokumentov
 Spotrebný materiál
Gigaset 
 Gigaset
 Gigaset ISDN
 Gigaset / Euroset
 Gigaset Intercom
 Profiset
 Topcom
 Grundig
 Sagemcom
 
 Philips / PicoPix
 
 poly  (ex Plantronics)
  Služby

 Montáž a servis ústrední   Panasonic, servis telekomunikačných výrobkov Panasonic a Gigaset viac ...

  Internet
 T-Com
 BENESTRA
 

Vstup do archívu skenerov

(modelové rady 2010-2018)

 

Profesionálne skenery dokumentov - úvod
Odkaz na stránku výrobcu: High-Speed Document Scanner Panasonic
 

Dôkladne prepracovaná konštrukcia a jednoduchá prevádzková údržba skenerov Panasonic
garantujú ich vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť aj pri intenzívnom používaní.

Hladký priebeh skenovania veľkého počtu dokumentov najrôznejších formátov a odlišnej hrúbky
je dosiahnutý unikátnymi patentovanými riešeniami a špeciálnymi integrovanými funkciami.

 
 

Simultánne obojstranné farebné skenovanie počas jediného prechodu dokumentu prístrojom
prináša významnú úsporu času. Je štandardom pre každý prechodový skener Panasonic.

K modelom bez integrovanej plošnej snímacej plochy je k dispozícii doplnkový prídavný skener
KV-SS081 (napr. pre skenovanie z kníh alebo z hrubých predlôh).

 
 

Uvedené rysy poskytujú riešenie pre široký okruh potrieb, od malých firiem po najväčšie organizácie.

Prvotné základné otázky na zváženie pri predbežnom výbere optimálneho modelu:

1. frekvencia a intenzita používania na dennej či mesačnej báze a objem v jednotlivých dávkach,
2. snímanie iba z listov prechodovým skenerom alebo aj náhľady strán z viazaných predlôh,
3. rozmery skenovaných dokumentov, či stačí do šírky formátu A4 alebo až do A3.

 Pomôcka výberu podľa objemu skenovaných hárkov ►

 

S O R T I M E N T   n a   o b j e d n á v k u

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

administrátor IT / siete LAN

Príručné hárkové skenery / do šírky formátu A4
 

Kompaktné prevedenie vstupných modelov hárkových skenerov Panasonic šetrí miesto
na pracovnom stole a na pracoviskách s obmedzeným priestorom (napr. vstupné recepcie).

Napriek svojim malým rozmerom zvládnu skenovanie plastových kariet, laminovaných preukazov
a modely série KV-S1037 naskenujú aj malé doklady do hrúbky 3,0 mm (napr. cestovný pas).

Automatické podávanie tenkých listov od ich hrúbky 0,04 mm a softvérová funkcia pre označenie
nasnímaného dokumentu potvrdzujúcim textom (digital imprinter) sú štandardnou vlastnosťou
pre všetky aktuálne modely prechodových skenerov Panasonic.

 
 

Vďaka ich jednoduchej obsluhe sa skenovanie stáva bežnou dennou rutinou
podobnou písaniu listov či odosielaniu faxov.

 

Hárkový skener Panasonic KV-S1015C

KV-S1015C

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 20 strán/min.
  (40 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: 50 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: CIS,
 • rozhranie USB 2.0,
 • 3 tlačidlá pre priamu voľbu
  prednastaveného režimu snímania,
 • režim automatického skenovania
  bez dotyku (iba vložením hárku),
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke.

Hárkový skener Panasonic KV-S1026C

KV-S1026C

 • rýchlosť skenovania čb. do 30
  strán/min. (60 strán obojstranne)
  a farebne do 20 strán/min.
  (40 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: 50 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: CIS,
 • rozhranie USB 2.0,
 • 3 tlačidlá pre priamu voľbu
  prednastaveného režimu snímania,
 • režim automatického skenovania
  bez dotyku (iba vložením hárku),
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke.

Hárkový skener Panasonic KV-S1037

KV-S1037   N O V I N K A  

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 30 strán/min.
  (60 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: 50 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: CIS,
 • skenovania dlhého dokumentu
  (v manuálnom režime),
 • rozhranie USB 3.1,
 • 3 tlačidlá pre priamu voľbu
  prednastaveného režimu snímania,
 • režim automatického skenovania
  bez dotyku (iba vložením hárku),
 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 3,0 mm.

Hárkový skener Panasonic KV-S1037X

  Sken po sieti do SMB / FTP / Email. 

KV-S1037X   N O V I N K A  

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 30 strán/min.
  (60 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: 50 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: CIS,
 • skenovania dlhého dokumentu
  (v manuálnom režime),
 • rozhranie USB 3.1,
 • sieťové rozhranie LAN /RJ45 Ethernet,
  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
 • bezdrôtové sieťové rozhranie  Wi-Fi,
 • 3 tlačidlá pre priamu voľbu
  prednastaveného režimu snímania,
 • režim automatického skenovania
  bez dotyku (iba vložením hárku),
 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 3,0 mm.
Rýchle dávkové hárkové skenery pre pracovné skupiny / do šírky formátu A4
 

Nasledujúce série skenerov formátu A4 s vyššou rýchlosťou snímania sú navrhnuté pre potreby
intenzívnejšieho používania a pre väčší objem skenovaných dokumentov.

Všetky sú vybavené podporou skenovania neštandardne dlhých listov (napr. kardiogramy).

 
 

Sú koncipované s dôrazom na zachovanie ich kompaktných rozmerov
a vysokého komfortu obsluhy aj pri ich používaní viacerými pracovníkmi.

 

Hárkový skener Panasonic KV-SL1056

KV-SL1056

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 45 strán/min.
  (90 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: do 100 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: farebný CIS,
 • LED pre výber prednastaveného
  režimu snímania z 9 možností,
 • rozhranie USB 2.0,
 

Model pre hromadné projektové zákazky. 

 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 2,6 mm.

Hárkový skener Panasonic KV-SL1066C

KV-SL1066

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 65 strán/min.
  (130 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: do 100 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: farebný CIS,
 • LED pre výber prednastaveného
  režimu snímania z 9 možností,
 • rozhranie USB 2.0,
 

Model pre hromadné projektové zákazky. 

 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 2,6 mm.

Hárkový skener Panasonic KV-S1027C

KV-S1027C

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 45 strán/min.
  (90 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: do 100 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: farebný CIS,
 • LCD pre výber prednastaveného
  režimu snímania zo 100 možností,
 • rozhranie USB 3.0,
 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 2,6 mm.

Hárkový skener Panasonic KV-S1057C

KV-S1057C

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 65 strán/min.
  (130 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: do 100 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: farebný CIS,
 • LCD pre výber prednastaveného režimu snímania zo 100 možností,
 • rozhranie USB 3.0,
 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 2,6 mm.

Hárkový skener Panasonic KV-S1028Y

 

Sken po sieti do SMB / FTP / Email. 

KV-S1028Y   N O V I N K A  

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 45 strán/min.
  (90 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: do 100 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: farebný CIS,
 • LCD pre výber prednastaveného
  režimu snímania zo 100 možností,
 • rozhranie USB 3.1,
 • sieťové rozhranie LAN /RJ45 Ethernet,
  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 4,0 mm.

Hárkový skener Panasonic KV-S1058Y

 

Sken po sieti do SMB / FTP / Email. 

KV-S1058Y   N O V I N K A  

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 65 strán/min.
  (130 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: do 100 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: farebný CIS,
 • LCD pre výber prednastaveného režimu snímania zo 100 možností,
 • rozhranie USB 3.1,
 • sieťové rozhranie LAN /RJ45 Ethernet,
  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 4,0 mm.

Hárkový skener Panasonic KV-N1058X

  Sken po sieti do SMB / FTP / Email. 
  Podpora SSL/TLS a SFTP. 

KV-N1058X   N O V I N K A  

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 65 strán/min.
  (130 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: do 100 listov
  (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: farebný CIS,
 • prehľadné intuitívne ovládanie
  cez 5" dotykový farebný displej,
 • rozhranie USB 3.1,
 • sieťové rozhranie LAN /RJ45 Ethernet,
  10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
 • bezdrôtové sieťové rozhranie  Wi-Fi,
 • ochrana naskenovaných dát pred
  neoprávneným prístupom a podpora
  zabezpečenej komunikácie po sieti,
 • detekcia zahnutých rohov,
 • technológia Ultrasonic pre
  elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 4,0 mm.
Kombinované rýchle skenery pre pracovné skupiny / do šírky formátu A4
 

V máji 2017 v triede prístrojov formátu A4 Panasonic predstavil novú kategóriu hybridných skenerov.

Tie v sebe spájajú výhody dávkového hárkového skenera s rýchlym podávačom originálov
a plošnú snímaciu plochu pre skenovanie z viazaných alebo z poškodených predlôh.

 
 

Hybridné modely sú optimálnou voľbou pre pracoviská, kde je potrebné pokryť požiadavky
rôznorodého charakteru jediným prístrojom pre viac používateľov.

 
Hybridný skener formátu A4 Panasonic KV-SL3056 Hybridný skener formátu A4 Panasonic KV-SL3066

KV-SL3056

 • rýchlosť čb. aj farebného skenovania
  do 45 strán/min. (90 strán obojstranne),

KV-SL3066

 • rýchlosť čb. aj farebného skenovania
  do 65 strán/min. (130 strán obojstranne),

Ostatné parametre sú zhodné pre obidva modely:

 • rýchlosť skenovania z plošnej snímacej plochy: 1,5 sec./ strana A4 pri rozlíšení 200 dpi,
 • maximálna hrúbka predlohy pre skenovanie z plochy je 30 mm,
 • kapacita zásobníka: do 100 listov (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi (nastaviteľné od 100 dpi v krokoch po 1 dpi),
 • snímač: 1-riadkový farebný CIS,
 • LED pre výber prednastaveného režimu snímania z 9 možností,
 • režim automatického skenovania bez dotyku (vložením hárku a zavretím krytu plošného skenera),
 • technológia Ultrasonic pre elimináciu snímania zlepených listov a náhodných ústrižkov,
 • spoločné skenovanie dokumentu a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr a dokladov do hrúbky 2,6 mm (aj cez podávač dokumentov),
 • rozhranie USB 2.0.
Výkonné dávkové hárkové skenery pre veľký objem dokumentov / do šírky formátu A4
 

Skener KV-S2087 s pevnou konštrukciou a s trvácnymi mechanickými dielmi je najvýkonnejším
modelom v skupine prístrojov pre veľkosti formátu A4.

 
 

Výraznou mierou šetrí čas a je pripravený pre nasadenie na oddelenia, kde hromadné
skenovanie tvorí podstatnú časť pracovnej náplne.

 

Výkonný hárkový skener Panasonic KV-S2087

KV-S2087

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 85 strán/min.
  (170 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: do 200 listov,
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • metóda snímania: farebný CIS,
 • LCD pre výber prednastaveného režimu snímania zo 100 možností,
 • rozhranie USB 3.0,
   V ý k o n n ý  za priaznivú cenu. 
 

Denná záťaž: do 15 000 listov A4. 

 • technológia Ultrasonic
  pre elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • spoločné skenovanie dokumentu
  a tvrdej karty s hrúbkou 0,76 mm
  (napr. preukaz) v jednej dávke,
 • skenovanie malých zošitých brožúr
  a dokladov do hrúbky 2,6 mm,
 • voliteľný Post-imprinter pre označenie
  naskenovaných listov nátlačkom.
Výkonné dávkové hárkové skenery pre veľký objem dokumentov / do šírky formátu A3
 

Základné modely pre dokumenty do šírky formátu A3 poskytujú ešte rýchlejšie skenovanie
a väčšie zásobníky podávača dokumentov ako najvýkonnejší model pre formát A4.

Sú vybavené prvkami z inovatívnych technických riešení pre podávanie hárkov,
zahrnutých pod súhrnný funkčný názov ToughFeed.
Čo je ToughFeed, ako pracuje? ►

 
 

Aj keď sú dimenzované na formát A3, je predpoklad, že sa budú častejšie používať s dokumentmi
rozmeru A4, a preto sú údaje rýchlosti skenovania nižšie uvádzané práve pre formát A4.

 
Profesionálny hárkový skener formátu A3 Panasonic KV-S5046H

KV-S5046H

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 80 strán A4/min.
  (160 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: 300 listov,
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • snímač: CIS,
 • samočistenie snímacieho skla,
 • rozhranie USB 3.0,
 

Denná záťaž: do 25 000 listov A4. 

 • precízne valce s automatickým
  nastavovaním sily tlaku pre presné
  oddeľovanie podávaných listov
  a pre ich ochranu pred pokrčením,
 • technológia Ultrasonic
  pre elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • voliteľný Pre-imprinter pre označenie
  skenovaných listov nátlačkom.
Profesionálny hárkový skener formátu A3 Panasonic KV-S5076H

KV-S5076H

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 100 strán A4/min.
  (200 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: 300 listov,
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • snímač: CIS,
 • samočistenie snímacieho skla,
 • ionizátor vzduchu pre vypudenie
  papierového prachu z prístroja,
 • mechanické narovnanie sklonu listov
  (max. 5°) pred ich skenovaním,
 • rozhranie USB 3.0,
 

Denná záťaž: do 35 000 listov A4. 

 • detekcia zošitých listov chráni tak
  samotný dokument ako aj diely prístroja,
 • precízne valce s automatickým
  nastavovaním sily tlaku pre presné
  oddeľovanie podávaných listov
  a pre ich ochranu pred pokrčením,
 • technológia Ultrasonic
  pre elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • voliteľný Pre-imprinter pre označenie
  skenovaných listov nátlačkom.
Profesionálne veľkokapacitné rýchle dávkové hárkové skenery / do šírky formátu A3
 

Veľkokapacitné skenery majú integrované najpokročilejšie prvky technológie inteligentného
riadenia podávania originálov z funkčných vlastností zhrnutých pod označením ToughFeed.

Citlivé snímače neustále kontrolujú parametre dokumentu a v závislosti od ich hrúbky prístroj
automaticky optimalizuje silu tlaku valcov na papier. Ak zabudovaný mikrofón deteguje
neprirodzený zvuk zo smeru podávača, tak skenovanie zastaví, aby zabránil poškodeniu originálov.

Čo je ToughFeed, ako pracuje? ►

 
 

Vyznačujú sa odolnou robustnou konštrukciou pre vysokú spoľahlivosť a pre zvládnutie náročnej
pracovnej záťaže s rôznymi typmi dokumentov. Veko podávača sa otvára naširoko s priamym
prístupom k mechanickým dielom prechodových ciest pre ich pohodlné čistenie a údržbu.

 

Profesionálny veľkokapacitný hárkový skener formátu A3 Panasonic KV-S8127

KV-S8127

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 120 strán A4/min.
  (240 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: 750 listov A4
  alebo 500 listov A3,
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • snímač: CIS,
 • prehľadný farebný displej
  pre jednoduché nastavovanie,
 • rozhranie USB 3.0,
  Denná záťaž: do 100 000 listov A4. 
 • detekcia zošitých listov chráni tak
  samotný dokument ako aj diely prístroja,
 • inteligentné riadenie podávania
  listov pre ich ochranu pred poškodením,
 • technológia Ultrasonic (3 snímače)
  pre elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • skenovanie malých dokladov (pas),
 • voliteľný Pre / Post-imprinter pre
  označenie skenovaných listov potlačou.

Profesionálny veľkokapacitný hárkový skener formátu A3 Panasonic KV-S8147

KV-S8147

 • rýchlosť čb. aj farebného
  skenovania do 140 strán A4/min.
  (280 strán obojstranne),
 • kapacita zásobníka: 750 listov A4
  alebo 500 listov A3,
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • snímač: CIS,
 • mechanické narovnanie sklonu listov
  (max. 10°) pred ich skenovaním,
 • prehľadný farebný displej
  pre jednoduché nastavovanie,
 • rozhranie USB 3.0,
  Denná záťaž: do 100 000 listov A4. 
 • detekcia zošitých listov chráni tak
  samotný dokument ako aj diely prístroja,
 • inteligentné riadenie podávania
  listov pre ich ochranu pred poškodením,
 • technológia Ultrasonic (5 snímačov)
  pre elimináciu snímania zlepených
  listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných
  rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • skenovanie malých dokladov (pas),
 • voliteľný Pre / Post-imprinter pre
  označenie skenovaných listov potlačou.
Rýchly dávkový hárkový skener s plochou snímacou doskou predlohy / do šírky formátu A3
 

Aktuálne dvojica modelov Panasonic KV-S7077 | KV-S7097 je už treťou generáciou
obľúbenej kategórie hybridných skenerov pre formát A3.

 
 

Účinne spájajú v jedinom prístroji výhody výkonného dávkového skenera s rýchlym podávačom
hárkov a veľkú plošnú snímaciu plochu pre skenovanie z viazaných alebo z poškodených predlôh.

 
Hybridný skener formátu A3 Panasonic KV-S7077
  Denná záťaž: do 20 000 listov A4. 
Hybridný skener formátu A3 Panasonic KV-S7097

KV-S7077

 • rýchlosť čb. aj farebného skenovania
  do 75 strán/min. (150 strán obojstranne),

KV-S7097

 • rýchlosť čb. aj farebného skenovania
  do 95 strán/min. (190 strán obojstranne),

Ostatné parametre sú zhodné pre obidva modely:

 • rýchlosť skenovania z plošnej snímacej plochy: 0,8 sec./ strana A4 pri rozlíšení 200 dpi,
 • kapacita zásobníka: do 200 listov (alebo 3 tvrdé karty),
 • max. rozlíšenie 600 dpi (nastaviteľné od 100 dpi v krokoch po 1 dpi),
 • snímač: 3-riadkový farebný CIS,
 • LED pre výber prednastaveného režimu snímania z 9 možností,
 • technológia Ultrasonic pre elimináciu snímania zlepených listov a náhodných ústrižkov,
 • skenovanie dokumentov rozličných rozmerov a hrúbky v jednej dávke,
 • skenovanie atypicky dlhých dokumentov (kardiogram),
 • voliteľný Pre-imprinter pre označenie skenovaných listov nátlačkom,
 • rozhranie USB 3.0.
Voliteľný prídavný skener s plochou snímacou doskou predlohy / do šírky formátu A4
 

Skener KV-SS081 je vhodným voliteľným doplnkom k dávkovým skenerom Panasonic
pre skenovanie zo zviazaných podkladov a poškodených listov (max. do rozmeru formátu A4).

 
 

KV-SS081 nie je použiteľný samostatne, ale iba v zapojení s kompatibilnými skenermi Panasonic:

KV-S1015C, KV-S1026C, KV-S1046C, KV-S1065C, KV-S1037, KV-S1037X, KV-SL1056, KV-SL1066,
KV-S1027C, KV-S1057C, KV-S1028Y, KV-S1058Y, KV-N1058X, KV-S2087,
KV-S5055C, KV-S5046H, KV-S5076H, KV-S4065CW, KV-S4085CW, KV-S8127, KV-S8147.

 

Doplnkový skener Panasonic KV-SS081KV-SS081  Nástupca modelu KV-SS080. 

 • rýchlosť čb. aj farebného skenovania jednej
  strany formátu A4 sú 3 sekundy,
 • max. rozlíšenie 600 dpi,
 • snímač: CIS,
 • rozhranie USB 2.0 (2x).

S O R T I M E N T   n a   o b j e d n á v k u

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

administrátor IT / siete LAN

Predchádzajúca stránka …