Produkty

Panasonic
 Prenosné telefóny
 Tradičné stolové telefóny
 SIP telefóny bezdrôtové
 SIP telefóny stolové
 Konferenčné telefóny
 SIP komunikačný server
 Pobočkové ústredne
 Systémové telefóny
 Systémové IP telefóny
 Video-Intercom
 VIDEO-komunikácia
 Sieťové IP kamery
 Data-video projektory
 Profesionálne displeje
 Prezentačné tabule
 Multifunkčné tlačiarne
 Telefaxové prístroje
 Skenery dokumentov
 Spotrebný materiál
Gigaset 
 Gigaset
 Gigaset ISDN
 Gigaset / Euroset
 Gigaset Intercom
 Profiset
 Topcom
 Grundig
 Sagemcom
 
 Philips / PicoPix
 
 poly  (ex Plantronics)
  Služby

 Montáž a servis ústrední   Panasonic, servis telekomunikačných výrobkov Panasonic a Gigaset viac ...

  Internet
 T-Com
 BENESTRA
 

Pobočkové telefónne ústredne Panasonic - úvod
 

Prvé telefónne ústredne značky Panasonic mali svoj svetový komerčný debut v roku 1986.
S priamou technickou podporou výrobcu sú na slovenskom trhu dostupné od roku 1992.

Za toto obdobie viac ako 25 rokov si vytvorili vynikajúcu reputáciu
vďaka svojej spoľahlivosti a vysokému komfortu za ceny prijateľné najširšej báze zákazníkov.

 
 

Vo svete sa pre pobočkové ústredne stali zaužívané akronymy
PBX (Private Branch Exchange) alebo PABX (Private Automatic Branch Exchange).

Od deväťdesiatich rokoch pre ústredne založené na technológii prenosu dát v blokoch
použitím internetového komunikačného protokolu sa názvoslovie rozšírilo o skratku IP-PBX.

 
 

Na rozdiel od virtuálnych a simulovaných ústrední pri pobočkových ústredniach (PBX)
jej umiestnenie aj kontrolu nad jej správou má jej vlastník na svojej strane.

Prečítajte si zhrnutie 5-ich dôvodov, prečo je pre firmy opodstatnené prevádzkovať vlastnú
pobočkovú telefónnu ústredňu v porovnaní s použitím desiatok GSM telefónov ?     
   Odkaz na prílohu ►

 
Pobočkové telefónne ústredne pre tradičné analógové linky
Pobočková telefónna ústredňa Panasonic KX-TEA308

KX-TEA308  Ukončená výroba. 

 • Telefónna ústredňa - 3 vstupné linky / 8 pobočiek,
 • tónová prevoľba DISA pre 1 kanál,
 • voliteľné doplnky: dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky, CLIP na pobočkách,
  hlasová pošta.
 

V plnej miere ju nahrádza model KX-TES824
so širšími možnosťami flexibilného rozširovania.

 
Pobočková telefónna ústredňa Panasonic KX-TES824 / KX-TEM824

KX-TES824  |  v konfigurácii 6 / 16 označovaná aj ako KX-TEM824

 • Telefónna ústredňa - 3 vstupné linky / 8 pobočiek, rozšíriteľná do kapacity 8 / 24,
 • tónová prevoľba DISA pre 1 kanál s možnosťou rozšírenia na 2 kanály,
 • voliteľné doplnky: dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky, CLIP na pobočkách,
  hlasová pošta.

 cena od:   450,00 € bez DPH

 cena od:   540,00 € s DPH (cena bez inštalácie a bez prídavných modulov)

Digitálne hybridné komunikačné systémy pre sieťovú IP telefóniu  |  IP-PBX
 

Ak je technologická infraštruktúra vašej firmy či organizácie pripravená na rastúcu mieru
informatizácie spoločnosti, tak odporúčame zvážiť výhody integrácie flexibilného a modulárneho
komunikačného systému Panasonic, založeného na konvergovanej IP platforme.

 
 

Vstupným modelom pre IP telefóniu je kompaktný komunikačný systém Panasonic KX-HTS32.
Okrem integrovaných služieb IP telefónie poskytuje spätnú kompatibilitu aj pre tradičné linky.

 

KX-HTS32

Hybridná pobočková telefónna ústredňa IP-PBX pre malé spoločnosti do 24 účastníkov (klapky).
Kompaktné prevedenie v zmysle zásady All-in-one (všetko v jednom balíku) už v základnej konfigurácii
podporuje širokú paletu koncových terminálov s funkciami príznačným komunikácii na báze SIP.

Hybridná pobočková telefónna ústredňa IP-PBX Panasonic KX-HTS32

  N O V I N K A  

 • úvodná zostava obsahuje:
  - na vstupe: 8 liniek | z toho 4x analógové + 4x SIP (G729a) alebo 2x analóg + 6x SIP (G711),
  - na klapkách: 24 pobočiek | z toho do 8 analógových + zostávajúce do 16x až 24x SIP,
 • 4 komunikačné kanály pre tónovú prevoľbu DISA alebo pre integrovanú hlasovú poštu
  s maximálnou kapacitou záznamu do 120 minút (vrátane uvítacích správ),
 • zabudovaný router a Wi-Fi prístupový bod pre integráciu funkcie mobilných pobočiek
  pre smartfóny s IP Softphone aplikáciou alebo pre pripojenie na internet,
 • harmonizovaná vývojová podpora so SIP telefónmi Panasonic:
  KX-HDV130  |  KX-HDV230  |  KX-HDV330  |  KX-HDV340  |  KX-HDV430,
 • podpora videokomunikácie a akusticko-vizuálneho monitorovania priestoru
  prostredníctvom pobočkových terminálov KX-HDV430 a KX-NTV150  |  KX-NTV160,
 • zobrazenie CLIP pre všetky klapky aj pre vstupné linky (vrátane tradičných analógových),
 • voliteľné doplnky: dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky.

 cena od:   460,00 € bez DPH

 cena od:   552,00 € s DPH (cena bez inštalácie a bez prídavných modulov)

KX-HTS32

kapacity
systému

vstupné linky

počet klapiek

integrovaná
hlasová
pošta

analógové SIP analógové SIP
CELKOM CELKOM vchodový telefón

úvodná
zostava

4 6 (4) 8 24

8 24

-

maximálna
kapacita

8 6 (4) 24 24

8 24 2

Počty SIP vstupných liniek sú uvedené pri použití kodeku G711 (v zátvorkách pri použití kodeku G729).

 

Komunikačné systémy Panasonic KX-NS500/ 700 spájajú najhodnotnejšie prvky rokmi overených
a vyzretých tradičných telefónnych technológií s progresívnymi sieťovými prostriedkami.

Prínosom novej konvergovanej platformy je cenová dostupnosť implementácie
pokročilých nástrojov zjednotenej komunikácie /UC/ už aj pre malé a stredné podniky.

 
 

Modularita, všestrannosť a filozofia flexibilného rozširovania základných konfigurácií
zostali podobne zachované, ako na ne boli zákazníci zvyknutí
pri predchádzajúcich generáciách telefónnych ústrední Panasonic.

 

Š t a n d a r d n ý   s o r t i m e n t   /  komplexné riešenia

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

školený technik - špecialista

Hybridný komunikačný systém Panasonic KX-NS500 pre tradičnú aj pre IP telefóniu

KX-NS500

Konvergovaný komunikačný systém pre tradičnú aj pre IP telefóniu.
Poskytuje rozsiahle možnosti rozširovania kapacity a prídavných funkcií, vrátane sieťových
softvérových aplikácií pre zjednotenú komunikáciu.

 • cenovo výhodná úvodná zostava obsahuje:
  - 6 tradičných vstupných  liniek /  18 pobočiek, z toho 16x analóg + 2x digitál (20 pobočiek s využitím D-XDP portov),
  - 2 komunikačné kanály pre tónovú prevoľbu DISA alebo pre integrovanú hlasovú poštu s kapacitou do 40 až 120 minút
    (podľa zvolenej kvality audio záznamu),
 • max. konfigurácia s využitím optimalizovanej kombinácie D-XDP portov a staníc IP telefónie do kapacity 288 klapiek
  (max. 128 IP virtuálnych / 160 fyzických klapiek),
 • zobrazenie CLIP pre všetky klapky aj vstupné linky (aj pre tradičné analógové),
 • voľná licencia pre 128 klientov softvérovej PC aplikácie Communication Assistant Basic Express
  (po rozšírení o moduly IP telefónie),
 • voliteľné aplikácie pre integráciu mobilných telefónov, pre funkcie malého Call centra a pre ďalšie pokročilé funkcie,
 • rozhranie pre záložné napájanie,
 • možnosť uchytenia na stenu alebo do 19" rozvodnej skrine,
 • voliteľné doplnky: moduly pre IP telefóniu, ISDN vstupy, dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky.

Telefónna ústredňa KX-NS500 je pripravená na priebežnú expanziu v súlade s potenciálom rastu firmy:

KX-NS500

kapacity
pobočiek

úvodná
zostava

vstavané
klapky

maximálny počet klapiek po rozšírení o prídavné moduly

základná
jednotka

základná jednotka
+ 1x expanzná
skriňa
základná jednotka
+ 2x expanzná
skriňa

základná jednotka
+ 3x expanzná
skriňa

celkom klapky
fyzické + IP

18 (20)

162 (168)

194 (208)

226 (248)

258 (288)

tradičné fyzické
analógové + digitál

18 (20)
16 + 2 (4)

34 (40)

66 (80)

98 (120)

130 (160)

IP telefónia
s aplikáciou CA

-

128

128

128

128

Maximálne počty klapiek v zátvorkách sú dosiahnuteľné iba s využitím D-XDP portov digitálnych telefónov série KX-DT5xx.

Hybridný komunikačný systém Panasonic KX-NS700 pre tradičnú aj pre IP telefóniuKX-NS700

 • výhodnejší variant ústredne KX-NS500:
  - pre náročnejších zákazníkov s preferenciou
    využívania komfortných systémových telefónov,
    alebo
  - pre zákazníka, ktorý potrebuje mať zapojené
    o +4 fyzické klapky viac ako to umožňuje model KX-NS500.
 • úvodná zostava obsahuje:
  - voľné pozície pre voliteľné moduly tradičných alebo ISDN vstupných liniek / 6 pobočiek, z toho 4x analóg + 2x digitál
    (8 pobočiek s využitím D-XDP portov),
  - 2 komunikačné kanály pre tónovú prevoľbu DISA alebo pre integrovanú hlasovú poštu s kapacitou do 40 až 120 minút
    (podľa zvolenej kvality audio záznamu),),
 • ostatné kapacitné parametre systému sú totožné s verziou KX-NS500.

Š t a n d a r d n ý   s o r t i m e n t   /  komplexné riešenia

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

školený technik - špecialista

Výhody IP komunikačných systémov Panasonic

Digitálne hybridné komunikačné systémy s rozšírením pre integráciu IP telefónie

Rodiny komunikačných systémov Panasonic KX-NCP500/ 1000 a KX-TDE100/ 200/ 600 sú založené
na platforme IP telefónie a sú pripravené pre plnú integráciu do podnikovej výpočtovej infraštruktúry.

Sú modulárne, rozšíriteľné a flexibilné tak po stránke technologickej ako aj kapacitnej.
Okrem pokrokovej IP platformy spätne podporujú aj tradičnú analógovú aj ISDN komunikáciu.

KX-NCP500   (verzia 5)

Komunikačný systém na platforme IP telefónie Panasonic KX-NCP500

 • Digitálny komunikačný systém na platforme IP telefónie,
 • max. konfigurácia s využitím optimalizovanej kombinácie
  D-XDP portov a staníc IP telefónie do kapacity 172 klapiek
  (max. 128 IP virtuálnych / 44 fyzických klapiek),
 • CLIP aj pre analógové klapky aj pre analógové vstupné linky,
 • možné spojenie vzdialených lokalít do jednotnej komunikačnej siete OneNet,
 • integrovaná hlasová pošta s kapacitou do 40 až 120 minút (podľa zvolenej kvality audio záznamu),
 • voľná licencia pre 128 klientov softvérovej aplikácie Communication Assistant Basic Express,
 • voliteľné doplnky: dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky.

Kapacity špeciálnych úvodných zostáv KX-NCP500 Express pre malé firmy s potenciálom rastu:

Model

vstupné linky
vstavané


ISDN BRI  |  IP hlas

klapky
vstavané

analóg + digitál
/  IP digitál

maximálny počet klapiek
po rozšírení pre

integrovaná
hlasová
pošta

NCP500 Express:
analóg + digitál
/  IP digitál

plnú verziu NCP500:
spolu analóg + digitál
/  IP digitál

KX-NCP500X

  2x   |    -

4 + 4 (8)
/  -

4 + 8 (12)
/  128

36 (44)
/  128

KX-NCP500V

    -     |   4x

4 + 4 (8)
/  8

4 + 8 (12)
/  128

36 (44)
/  128

Počty klapiek v zátvorkách sú uvedené pri maximálnom využití D-XDP portov pre digitálne telefóny.

KX-NCP1000

Komunikačný systém Panasonic KX-NCP1000 na platforme IP telefónie

 • Digitálny komunikačný systém na platforme IP telefónie,
 • max. konfigurácia s využitím optimalizovanej kombinácie
  D-XDP portov a staníc IP telefónie do kapacity 172 klapiek
  (max. 128 IP virtuálnych / 44 fyzických klapiek),
 • CLIP aj pre analógové klapky aj pre analógové vstupné linky,
 • možné spojenie vzdialených lokalít
  do jednotnej komunikačnej siete OneNet,
 • integrovaná hlasová pošta s kapacitou do 40 až 120 minút (podľa zvolenej kvality audio záznamu),
 • voľná licencia pre 128 klientov softvérovej aplikácie Communication Assistant Basic Express,
 • voliteľné doplnky: dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky.

Komunikačný systém na platforme IP telefónie Panasonic KX-TDE600

KX-TDE100  /  KX-TDE200  /  KX-TDE600

 • Trojica série digitálnych systémov KX-TDE predstavuje komplexnú líniu riešení
  na platforme IP telefónie, ktoré s využitím optimalizovanej kombinácie
  D-XDP portov a staníc IP telefónie pokrývajú firemné komunikačné potreby
  až do max. teoretickej kapacity 1152 klapiek.
 • Prepojenie vzdialených lokalít do jednotnej komunikačnej siete OneNet.
 • Integrovaná hlasová pošta (kapacita záznamu podľa zvolenej audio kvality
  a podľa nastavenia režimu hlásení).
 • Voľná licencia pre 128 klientov softvérovej aplikácie
  Communication Assistant Basic Express.
 • voliteľné doplnky: dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky, CLIP
  aj pre analógové klapky aj pre analógové vstupné linky.
 • Maximálne konfigurácie kapacity klapiek podľa modelu:
  KX-TDE100 - do 256 (max. 128 IP virtuálnych / 160 fyzických klapiek),
  KX-TDE200 - do 256 (max. 128 IP virtuálnych / 256 fyzických klapiek),
  KX-TDE600 - do 1152 (max. 128 IP virtuálnych / 1120 fyzických klapiek).

Komunikačný systém na platforme IP telefónie Panasonic KX-TDE100

Komunikačný systém na platforme IP telefónie Panasonic KX-TDE200

Š t a n d a r d n ý   s o r t i m e n t   /  komplexné riešenia

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

školený technik - špecialista

Digitálne hybridné pobočkové telefónne ústredne pre tradičné linky a pre ISDN
Pobočková telefónna ústredňa Panasonic KX-TDA15

KX-TDA15

 • Digitálna telefónna ústredňa, úvodná zostava obsahuje:
  2x ISDN (BRI) vstupy / 8 pobočiek (12 pobočiek s využitím D-XDP portov),
 • kapacita je rozšíriteľná do 20 klapiek,
 • CLIP na pobočkách,
 • voliteľné doplnky: vstupy analógové a ISDN, dverový telefón,
  otváranie elektromagnetickej zámky, hlasová pošta.

 cena od: 660,00 € bez DPH

 cena od: 792,00 € s DPH (cena bez inštalácie a bez prídavných modulov)

Pobočková telefónna ústredňa Panasonic KX-TDA30

KX-TDA30

 • Digitálna telefónna ústredňa, úvodná zostava obsahuje:
  0x ISDN (BRI) vstupy / 8 pobočiek (12 pobočiek s využitím D-XDP portov),
 • kapacita je rozšíriteľná do 28 klapiek
  (s využitím D-XDP portov a modulu MEC až do 52 klapiek),
 • voliteľné doplnky: vstupy analógové a ISDN, CLIP aj pre analógové klapky, dverový telefón,
  otváranie elektromagnetickej zámky, hlasová pošta, rozhrania pre IP telefóniu.

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

Pobočková telefónna ústredňa Panasonic KX-TDA100D

KX-TDA100D

 • Digitálna telefónna ústredňa, flexibilná modulárna konštrukcia, úvodná zostava obsahuje:
  0x ISDN (BRI) vstupy / 4 digitálne pobočky (8 pobočiek s využitím D-XDP portov),
 • kapacita je rozšíriteľná do 128 klapiek
  (s využitím optimalizovanej kombinácie D-XDP portov a staníc IP telefónie až do 176 klapiek),
 • voliteľné doplnky: vstupy analógové a ISDN, CLIP aj pre analógové klapky aj pre vstupné linky,
  dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky, hlasová pošta, rozhrania pre IP telefóniu.

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

Digitálna pobočková telefónna ústredňa Panasonic KX-TDA600

KX-TDA100  /  KX-TDA200  /  KX-TDA600

 • Digitálne pobočkové ústredne série KX-TDA boli vyvinuté tak, aby splnili
  požiadavku plynulej a cenovo nenáročnej rozšíriteľnosti
  podľa nárastu potrieb kapacít firemnej komunikácie.
 • Na strane vstupov do verejnej telekomunikačnej siete podporujú
  flexibilnú kombináciu analógových aj ISDN liniek.
 • Na strane vnútorných klapiek umožnia výber rozhraní pre analógové telefóny
  alebo pre digitálne terminály pre náročné potreby intenzívnej komunikácie.
 • Voliteľné doplnky: dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky,
  CLIP aj pre analógové klapky aj pre analógové vstupné linky.
 • Maximálne konfigurácie kapacity klapiek podľa modelu:
  KX-TDA100 - do 160 (max. 128 digitálnych / 96 analógových klapiek),
  KX-TDA200 - do 256 (max. 256 digitálnych / 128 analógových klapiek),
  KX-TDA600 - do 960 (max. 640 digitálnych / 640 analógových klapiek).

Digitálne pobočkové telefónne ústredne Panasonic KX-TDA100 a KX-TDA200

Š t a n d a r d n ý   s o r t i m e n t   /  komplexné riešenia

pre firmy a organizácie

 

O d b o r n á   i n š t a l á c i a:

C e n a :   n a   v y ž i a d a n i e   p o   k o n z u l t á c i i

spelex@spelex.sk

 

školený technik - špecialista

Hybridné pobočkové telefónne ústredne pre analógové a ISDN linky s ukončenou výrobou  | Archív
 

Zabezpečujeme servis a údržbu aj pre systémy série KX-TD… , ktorých výroba už bola ukončená:

 
 

Inovovaná séria ústrední Panasonic s označením KX-TDxxx sa uviedla do distribúcie v roku 1994.
Ich bezkonkurenčné, mimoriadne úspešné rozšírenie sa najviac zvýraznilo od roku 1997,
súbežne s nástupom slávnej epochy telefónie s vyspelou technológiou euroISDN.

Najmenší z nich, model KX-TD612 sa uviedol na trh o pár rokov neskôr, v roku 2001.

 
 

Rad KX-TDxxx výrobca dodával distribútorom do roku 2005. O ich kvalite svedčí skutočnosť,
že aj po vyše dvoch desaťročiach sú z nich na Slovensku v prevádzke stovky až tisíce.
Ak odhliadneme od letných búrok, tak fungujú spoľahlivo, bez problémov.

 

Digitálne pobočkové ústredne série KX-TD

 

Ceny na použité zariadenia poskytneme na požiadanie (podľa ich aktuálnej dostupnosti).

 
 

Nástupné modely pobočkových telefónnych ústrední Panasonic predávaných na Slovensku:

 
 

Telefónne ústredne KX-T30810, KX-T61610, KX-T123210, KX-T336 otvorili začiatok éry modernej
firemnej komunikácie pre širokú vrstvu zákazníkov. Ich bohatá funkčná výbava a primerané ceny
vytvorili pevný základ aj pre nastupujúce generácie komunikačných systémov Panasonic.

Dobré meno značky a vydobytú pozíciu si ešte viac upevnili ďalšie malé systémy
KX-T206, KX-TA308 a KX-TA616 predávané v rokoch 1999 až 2005.

 
 

Vzhľadom k nízkym cenám nových generácií telefónnych ústrední Panasonic, údržba či oprava
týchto starších modelov je často nerentabilná. Ak je to však potrebné, tak sme vám k dispozícii.

 

Historický prehľad pobočkových telefónnych ústrední Panasonic pre tradičné analógové linky

Predchádzajúca stránkanka